Ταβάνι number 2

“ο νέος ρόλος τον οποίο καλείται σήμερα να διαδραματίσει ο CIO, είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος σε σχέση με το παρελθόν «αφού συμβάλλει ως μέλος πλέον της ηγετικής ομάδας, στη χάραξη της στρατηγικής της εταιρείας».”

Χαντρούλες στους ιθαγενείς, μια και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα ο CIO κάνει operate (είτε inhouse, είτε outsourced) ένα cost center.

“ο CIO οφείλει σήμερα να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ευθυγράμμιση του ΙΤ με το business με το να καταθέτει συχνότερα τις καινοτόμες προτάσεις του, μέσα από τις οποίες η εταιρεία του αποκτά το στρατηγικό πλεονέκτημα που της είναι απαραίτητο, προκειμένου να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό.”

Εάν αυτό ίσχυε και οι προτάσεις του γίνονταν δεκτές, θα είχε σπάσει το ταβάνι, σωστά;

Do not tell me; show me.

(In-Reply-To:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s