3×8

Η ημέρα έχει 3 οχτάωρα. Σε ένα ιδανικό κόσμο αυτό θα σήμαινε πως μπορούμε να αφιερώσουμε:

  • 8 ώρες για ξεκούραση / ύπνο.
  • 8 ώρες για εργασία.
  • 8 ώρες για προσωπικό χρόνο / οικογένεια / διασκέδαση κ.λπ.

Damn, agou is right!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s