136

Από ότι φαίνεται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για να αναλάβουν υπηρεσία, πρέπει να τηλεφωνήσουν στο 136 ώστε να συμπληρωθεί μια φόρμα με τα στοιχεία τους και να σταλούν τα αντίστοιχα τηλεγραφήματα σε Εισαγγελίες κ.λπ.

Τι γίνεται όμως εάν ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι σε εναλλακτικό πάροχο και δεν μπορεί να καλέσει το 136;

Απάντηση:

(α) Πάει κάπου που να έχουν ΟΤΕ για να κάνει τη διαδικασία

(β) Δίνει τα στοιχεία του σε κάποιον που έχει ΟΤΕ και κάνει τη διαδικασία για αυτόν

(γ) Ζητάει από κάποιον που έχει ΟΤΕ να καλέσει το 136, τους δίνει το τηλέφωνο του δικαστικού αντιπροσώπου και τον καλούν αυτοί.

FYI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s