12/13

Και τυπικά πλέον. Αλλά μια από τα ίδια. Ή μάλλον χειρότερα: Κύριε Σάββα Θεοδωρίδη κάνε την μέγιστη προσφορά που σου μένει στον Ολυμπιακό. Είναι καιρός να αποσυρθείς. Δεν προστατεύεις κανένα · εκθέτεις όχι μόνο εμάς, αλλά και τον εαυτό σου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο παραγοντισμός έχει αλλάξει από το 1950 και πρέπει να το καταλάβεις.

Με σεβασμό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s