Παράσιτα

Μια και ο Θεοδωράκης και ο Βαρουφάκης πιστεύουν πως το πρόβλημα της Χώρας είναι τα παράσιτα, θυμήθηκα την αρχή από ένα κείμενο του Schneier:

“My big idea is a big question. Every cooperative system contains parasites. How do we ensure that society’s parasites don’t destroy society’s systems?

It’s all about trust, really. Not the intimate trust we have in our close friends and relatives, but the more impersonal trust we have in the various people and systems we interact with in society. I trust airline pilots, hotel clerks, ATMs, restaurant kitchens, and the company that built the computer I’m writing this short essay on. I trust that they have acted and will act in the ways I expect them to. This type of trust is more a matter of consistency or predictability than of intimacy.”

Παραδόξως με τους ορισμούς του Βαρουφάκη για τους παρασιτισμούς συμφωνώ. Από τότε που τυχαία στο Google Books έπεσα πάνω στον ορισμό του transactional leadership.

Γεννήθηκε έξω από το παλιό σύστημα εξουσίας και προσπαθεί να δομήσει μια νέα πρόταση, για μια νέα χώρα.”

Και όσο μεγαλώνει θα αλλάζει. Αναγκαστικά. Και αναπόφευκτα ο Iron Law of Bureaucracy θα το κάνει μία από τα ίδια. Ή θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί για να γλιτώσει.

[ * Random mode on; είναι αργά και δεν μπορώ να κοιμηθώ ]