Πως να μην σχεδιάσεις μια διαδικασία

Αντιγράφω από τις οδηγίες για την κατάθεση αιτήσεων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας:

“Ο αιτών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕ.Π.Α εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν: Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του.”

Έτσι. Δεν αρκεί να τιμωρείται ο φέροντας την αναπηρία. Πρέπει να τιμωρείται και ο γιατρός του. Γιατί άλλωστε ο υπάλληλος που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής γνωρίζει εάν ο υπογράφων είναι ιατρός ή όχι και εάν η γνωμάτευσή του είναι αληθής…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s