“Αναγνώσατε καί φρίξατε”

Εφημερίδα Σκριπ, 15-8-192?

2 thoughts on ““Αναγνώσατε καί φρίξατε”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s