Ιδιωτικότητα και Ελευθερία του Λόγου στο Διαδίκτυο

Πέρα από τη στέρεη ή όχι νομική βάση της γνωμοδότησης Σανιδά εδώ έχουμε να κάνουμε με τον ορισμό της technically uninformed γνωμοδότησης (π.χ. μια και οι εναλλακτικοί πάροχοι τηλεφωνίας δουλεύουν με VoIP, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει θέμα απορρήτου των επικοινωνιών για τους συνδρομητές τους;).

Νομίζω πως ο Γιώργος Κεραμιδάς έχει αναπτύξει εκτενώς και επαρκώς το θέμα: Ιδιωτικότητα και Ελευθερία του Λόγου στο Διαδίκτυο

Ας το συζητήσουμε εκεί.