Μια ιστορία από το 1825 …

… που έγινε στο χωριό της μάνας μου: Ξυλοδαρμός γυναικών στο Ανυφί Ναυπλίας (1825)

Forensics (και διοικητικές δομές) στα 1825.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s