Μεγάλης κλίμακας πρόβλημα στους DNS servers

Ο Dan Kaminsky ανακοίνωσε ένα πρόβλημα στο πρωτόκολλο του DNS, γεγονός που σημαίνει πως επηρεάζονται οι περισσότερες υλοποιήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά εδώ και εδώ.

Η ανάγκη για αναβάθμιση είναι άμεση.

Update – Related posts:

4 thoughts on “Μεγάλης κλίμακας πρόβλημα στους DNS servers

  1. Το debian προς τιμήν του έβγαλε άμεσα security updates στα “vulnerable” πακέτα :-)

    Πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το λειτουργικό :-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s